Topsector Logistiek Congres | 9,10,11 september 2020

Bent u erbij op 9,10 en 11 september?

Op 9,10 en 11 september 2020 vindt het Topsector Logistiek Congres plaats! Hét moment voor logistieke professionals om zich te laten informeren en inspireren over de nieuwste inzichten en oplossingen voor een concurrerende én emissieloze logistiek in Nederland. Vanwege het coronavirus vindt het congres dit jaar online plaats. Reserveer deze datum daarom in uw agenda.

Online congres vanwege coronavirus 

Elkaar de hand schudden op het congres zit er dit jaar niet in. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vindt het Topsector Logistiek Congres dit jaar volledig digitaal plaats. Achter de schermen werken we momenteel hard aan een alternatieve invulling van het congres. U kunt zich nu hier al aanmelden. In juni volgt de officiële uitnodiging met meer informatie over het programma.

Organiseer een deelsessie tijdens het congres!
Het Topsector Logistiek Congres is úw congres. Successen, praktijkervaringen en kennis: u deelt het op deze dag. Heeft u een initiatief, een inspirerend verhaal of bepaalde kennis waarvan vakgenoten zeker op de hoogte moeten zijn dat aansluit bij onderstaande thema’s? Stuur uw voorstel voor een deelsessie in voor 25 mei.

 
Dien direct hier uw voorstel voor een deelsessie in.
 

Onderwerpen
De volgende thema’s en domeinen staan centraal tijdens het congres. Bij welk thema en domein sluit uw voorstel het beste aan?

     
 

Thema’s:

Ketenregie
De kwaliteit van Nederland als logistiek knooppunt in de wereld hangt sterk samen met onze capaciteiten om ketens te ontwerpen, in te richten en te regisseren. Hierbij gaat het over zowel supply chains als multimodale transportnetwerken. De coronacrisis legt de kwetsbaarheden van lange gespecialiseerde waardeketens bloot en maakt adaptieve ketens des te belangrijker. Denk tevens aan duurzaam ketenontwerp, samenwerkingsvormen, logistieke planningsoplossingen en toezichtmodellen, en aansturing via control towers. Ook de overheid heeft met regelgeving en ruimtelijke ordening een belangrijke rol in betere bereikbaarheid en benutting van infrastructuur.

Duurzame logistiek
Het Klimaatakkoord stelt de logistiek voor de opgave om te vergroenen en een transitie te maken naar zero emissie. Kan de coronacrisis zorgen voor een versnelling in zowel procesoptimalisatie als het gebruik van andere brandstoffen, motoren en voertuigen? Maar denk ook aan aanpassing van logistiek vastgoed door middel van isolatie of zonnepanelen, meten van CO2-uitstoot en toewijzen aan producten, gedragsverandering bij ketenpartners of klanten, en circulaire ketens door retour en hergebruik van producten en verpakkingen.

Datagedreven logistiek
Logistiek staat of valt met inzicht, transparantie en juistheid van informatie. Dat blijkt ook tijdens de coronacrisis. Data delen is een sleutel tot verbetering van het ketenproces. Digitalisering van processen, verbeteren van transparantie en inzicht in de keten, en veranderende rollen en verdienmodellen zijn essentieel. Denk ook aan real-time dataverwerking, geautomatiseerde data-analyse en voorspellingen op basis van data. Belangrijk daarbij zijn standaarden, geavanceerde datatechnieken zoals machine learning en generieke IT-infrastructuur.

 
     

 

     
 

Domeinen:

Steden
Goederenvervoer en logistiek in stedelijke omgevingen is sterk in ontwikkeling. De toenemende verstedelijking leidt tot extra druk op leefbaarheid (emissies en geluid) en ruimtegebruik (inclusief bereikbaarheid).

Multimodale transportcorridors en knooppunten
De grote doorlopende routes door Nederland zijn onderdeel van Trans-European Networks. Coördinatie van activiteiten op de Nederlandse onderdelen, integratie van vervoer en informatie, en integratie van de verschillende transportmodaliteiten zijn hier belangrijk. Ook de concurrentiekracht van binnenvaart vormt een belangrijk aandachtspunt.

Logistieke ketens (supply chains)
Logistieke processen vormen ketens waarin goederen, informatie en geld uitgewisseld worden. Nederland is sterk in het ontwerpen, organiseren en besturen van logistieke ketens. Onze kracht is ook dat de aansturing en het toezicht van grensoverschrijdende goederenstromen vanuit Nederland plaatsvindt.

 
     

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden

Voorstel indienen

Klik hier om een voorstel in te dienen